Saturday, November 26, 2005

Sverige: besøksstatistikk 2002

Svensk bibliotekstatistikk 2002

Vilken eller vilka av följande saker har du gjort på kommun- eller stadsbibliotek (folkbibliotek) under de senaste 12 månaderna?

Kvinner
 1. Lånat eller lämnat tillbaka böcker 61 %
 2. Läst böcker eller sökt information t.ex. i uppslagsverk (ej i Internet) 35
 3. Läst tidningar eller tidskrifter 30
 4. Använt dator t.ex. e-postat eller surfat (spelat dataspel eller använt ordbehandlare räknas, att bara ha sökt efter bok i datorn räknas ej) 19
 5. Lånat eller lyssnat på skivor 16
 6. Lånat eller tittat på video 16
 7. Besökt något evenemang, t.ex. utställning, författarafton eller konsert 16
 8. Bedrivit släkt- eller hembygdsforskning 3
Menn
 1. Lånat eller lämnat tillbaka böcker 44 %
 2. Läst böcker eller sökt information 29
 3. Läst tidningar eller tidskrifter 28
 4. Använt dator 17
 5. Lånat eller lyssnat på skivor 13
 6. Lånat eller tittat på video 11
 7. Besökt något evenemang 10
 8. Bedrivit släkt- eller hembygdsforskning 3

1 Comments:

Blogger Mike Scholes said...

Hello,

This blog is one of my favourites... I have other blog bookmarked...

All you reading this please email me any of that blog info you know of. I want to operate my own blog and especially need visitors...

Thanks and keep it up!

JisimniPetter@mailup.net
ways to make money online

8:30 PM  

Post a Comment

<< Home

Name: